- Komerční sdělení -finance
DomůInvesticeDluhopisy pod lupou. Vyplatí se do nich investovat?

Dluhopisy pod lupou. Vyplatí se do nich investovat?

Popularita korporátních dluhopisů na Slovensku v posledním desetiletí prudce narostla. Zatímco v roce 2014 měli Slováci v tomto investičním produktu uloženo méně než 0,5 miliardy eur, v roce 2017 dosáhli úrovně jedné miliardy a v roce 2019 překročili hranici tří miliard. Jak fungují korporátní dluhopisy, proč jsou výhodné a co z nich činí rizikovou investici?

Korporátní dluhopisy a jejich princip
Již z názvu tohoto investičního nástroje vyplývá, že nějakým způsobem se pojí s dluhem. Vydáním dluhopisů (emisí) se totiž může firma zadlužit vůči investorům. Nejčastěji se korporátní dluhopisy využívají k financování plánovaného projektu. Společnost prostřednictvím cenných papírů slibuje investorům zisk za to, že jí na určitou dobu půjčí své peníze.

Výhody a rizika investice do korporátních dluhopisů
Nárůst popularity slovenských korporátních dluhopisů v posledních letech dokazuje, že v nich investoři vidí určité výhody. Avšak problémy se společností Arca Capital, o které se dozvíte níže, jsou jakýmsi varováním před slepou důvěrou v emitenty korporátních dluhopisů.

Výhody
Hlavním benefitem korporátních dluhopisů pro malé investory je, že jsou jednoduché na pochopení a do značné míry předvídatelné. Když se firma rozhodne emitovat vlastní dluhopisy, předem se určí:

hodnota jednoho dluhopisu,
splatnost,
úrok.
Pokud se na dluhopisy podíváte z čistě matematického hlediska, jedná se o formu termínovaného vkladu. Korporátní dluhopisy jsou ale na rozdíl od bankovních produktů často úročeny výhodnější sazbou. Díky tomu se jim podařilo v posledních letech přilákat pozornost velkého množství investorů. Problém však nastává, když se na dluhopis nedíváte pouze na základě čísel.

Nevýhody
Kromě výnosu a splatnosti je třeba se podívat na celou situaci kolem vydávání korporátních dluhopisů. Tehdy do hry vstupuje faktor známý jako kreditní riziko, tedy riziko nesplacení závazku. Společnost emituje dluhopisy, aby získala finance na svůj projekt. Co se ale stane, když projekt po realizaci nepřinese očekávané výnosy nebo selže-li ještě před realizací a firma zkrachuje?

Pokud zbankrotovaná firma nemá hotovost ani majetek, své peníze už nikdy neuvidíte. Investoři jsou na seznamu uspokojování pohledávek poměrně nízko. Konkurzní správce bude v první řadě řešit závazky vůči státu, zaměstnancům, bankám a teprve potom přijde řada na investory. Klidně se tedy může stát, že na splacení vašich dluhopisů peníze prostě nezůstanou.

Pokud je tedy emitentem dluhopisů v hodnotě stovek tisíc eur malá firma bez majetku, kreditní riziko bývá velké. Jedním ze způsobů, jak se mu vyhnout, je nakupovat pouze dluhopisy velkých společností a finančních skupin. Kreditní riziko klesá iv případě, že emitentem je malá firma, za kterou ručí mnohem větší mateřská společnost.

Samozřejmě, nákup korporátních dluhopisů se vztahuje na jednu konkrétní firmu. Již tento fakt vzbudí v každém investorovi pozornost, protože nedochází k žádné diverzifikaci. Oblíbenou alternativou jsou dluhopisové fondy, které kreditní riziko efektivně rozloží mezi vícero společností.

Dluhopisy slovenských firem
Na hodnocení kreditního rizika jednotlivých emisí dluhopisů se zaměřuje několik světových ratingových agentur. Bohužel dluhopisy slovenských firem bývají často nehodnoceny. Stejně tak chybí dlouhodobá data, na jejichž základě by se dala vyhodnotit disciplína slovenských emitentů.

Míra nesplacení
Dluhopisy s vysokým úročením a nízkým, případně žádným ratingem, se obecně označují jako high-yield dluhopisy. Většina slovenských korporátních emisí patří právě do této kategorie. Přibližný přehled vám tedy mohou poskytnout statistiky high-yield dluhopisů ze zahraničí.

Podíváte-li se na míru nesplacení high-yield dluhopisů v USA od roku 2001, hodnota se hýbe v intervalu 2 – 15 %. V období krize tato hodnota přirozeně roste, naopak ekonomická expanze se vyznačuje nízkou mírou nesplacení. Při 15% (na slovenském trhu to klidně může být i více) by investoři při každé sedmé emisi přišli o své finance.

Kauza Arca Capital
Typický příklad nesplacení korporátních dluhopisů na slovenském trhu předvedla společnost Arca Capital. V srpnu 2020 skončila doba splatnosti emise v hodnotě přibližně 25 milionů eur. Společnost však nebyla schopna je splatit a investorům hrozí, že své peníze neuvidí.

Problém se dodnes nevyřešil, takže majitelé dluhopisů více než 1,5 roku po datu splatnosti nevědí, co bude s jejich investicemi. Aktuálně probíhá pokus o restrukturalizaci zadlužené společnosti, což by klientům mohlo přinést 72,98% uspokojení pohledávek.

Kdo vydává korporátní dluhopisy?
Na českém trhu s korporátními dluhopisy naleznete cenné papíry například od společností:

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek