- Komerční sdělení -finance
DomůPodnikání4 věci, které byste měli vědět o pracovní době

4 věci, které byste měli vědět o pracovní době

Sladění pracovního a osobního života se v posledních letech řeší stále naléhavěji. Čtěte, s jakými právními pravidly je třeba počítat, nechcete-li trávit čas prací na úkor sebe či rodiny.

 1. Běžné plnění úkolů i po pracovní době zpravidla není nadčasovou prací
  Nadčasová práce by neměla být podle zákona v žádném případě pravidlem. Zaměstnavatel ji může nařídit nebo se na ní s vámi dohodnout jen v případech přechodné a naléhavé zvýšené potřeby práce nebo ve veřejném zájmu.

Pokud je na vašem pracovišti práce nad rámec vaší stanovené pracovní doby obvyklá, protože objektivně nemůžete stihnout splnit všechny vaše pracovní úkoly, měli byste zaměstnavatele požádat, aby situaci řešil jejich lepším přerozdělením. V případě nevyplacení mzdového zvýhodnění za nadčasovou práci by se vám totiž mohlo stát, že příplatek nevymůžete ani u soudu. V judikatuře byl opakovaně vysloven názor, že pravidelné dobrovolné provádění výslovně nenařízené práce nad rámec pracovní změny kvůli velkému množství pracovních povinností (a to is vědomím zaměstnavatele) nelze považovat za práci přesčas, která má být odměněna příslušným příplatkem (blíže např. rozhodnutí Krajského soudu Bratislava, sp.zn. 6CoPr/9/2018 nebo rozhodnutí Krajského soudu Trenčín, sp.zn. 6Co/316/2013).

 1. Staráte-li se o malé děti či nevládního rodiče, máte právo pracovat méně
  Těhotné ženy nebo osoby trvale pečující o dítě mladší 15 let mohou požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu určené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel musí žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Uvedené důvody je zaměstnavatel povinen zároveň i řádně objasnit a v případě soudního sporu také prokázat. Stejný nárok na úpravu pracovní doby mají zaměstnanci, kteří osobně pečují o blízkou osobu (rodiče, sourozence apod.), která je převážně nebo zcela bezvládná a není jí poskytována péče v zařízení sociálních služeb či ve zdravotnickém zařízení.

V době těhotenství a zároveň také v době, kdy trvale pečujete o dítě mladší 3 let nebo jako osamělá osoba pečujete o dítě mladší 15 let, je práce přesčas či pracovní pohotovost možná jen s vaším souhlasem.

 1. Na práci přesčas pozor iu home office – stanovte si jasná pravidla
  Pokud si při domácí práci rozvrhujete pracovní dobu sami, nemáte ze zákona nárok na mzdové zvýhodnění za práci přesčas. Pokud tedy zaměstnavatel iv takovém případě trvá na plnění pracovních úkolů, které pro vás fakticky znamenají práci přesčas, musíte s ním příplatky zvlášť dohodnout. Zároveň počítejte s tím, že vám nebude poskytnuta ani náhrada mzdy při důležitých osobních překážkách v práci s výjimkou náhrady mzdy při čerpání pracovního volna z důvodu úmrtí rodinného příslušníka.
 2. Ne v každém úseku pracovní doby jste povinni i reálně vykonávat práci
  Pracovní doba je zákonem definován jako časový úsek, ve kterém máte být k dispozici zaměstnavateli, vykonávat práci a plnit povinnosti v souladu s pracovní smlouvou.

Do pracovní doby se započítávají:

přestávky na odpočinek a jedení, pokud je čerpáte při výkonu práce, kterou nelze přerušit (např. některé práce v kritické infrastruktuře či ve strážní službě),
přestávky poskytované z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (např. povinné přestávky zaměstnanců v dálkové dopravě),
přestávky na kojení (na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku je nárok na dvě půlhodinové přestávky na kojení a v dalších šesti měsících věku jedna půlhodinová přestávka za změnu, přičemž je lze sloučit a poskytnout na začátku nebo na konci změny; pokud žena pracuje po kratší pracovní dobu, ale alespoň ½ učené týdenní pracovní doby, má nárok jen na jednu půlhodinovou přestávku na kojení na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku),
čas potřebný na osobní očistu po skončení práce (pokud jej zaměstnavatel po dohodě se zástupci zaměstnanců poskytuje),
pracovní pohotovost strávená na pracovišti, ve které jste na výkon práce připraveni, ale práci nevykonáváte,
Do pracovní doby se naopak nezapočítávají:

klasické přestávky na odpočinek a jedení (zaměstnavatel vám je musí poskytnout v délce 30 minut, pokud vaše změna trvá déle, než 6 hodin; nesmí být poskytnuty na začátku a na konci změny).
pracovní pohotovost strávená mimo pracoviště, ve které jste k výkonu práce připraveni, ale neprovádíte ji.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek